Czech Numbers

Number
Czech
0
nula
1
jeden (m), jedna (f), jedno (n)
2
dva (m),dvĕ (f/n)
3
tři
4
čtyři
5
pĕt
6
šest
7
sedm
8
osm
9
devĕt
10
deset
11
jedenáct
12
dvanáct
13
třináct
14
čtrnáct
15
patnáct
16
šestnáct
17
sedmnáct
18
osmnáct
19
devatenáct
20
dvacet
21
dvacet jedna
22
dvacet dva
23
dvacet tři
24
dvacet čtyři
25
dvacet pĕt
26
dvacet šest
27
dvacet sedm
28
dvacet osm
29
dvacet devĕt
30
třicet
40
čtyřicet
50
padesát
60
šedesát
70
sedmdesát
80
osmdesát
90
devadesát
100
sto
200
dvě stě
300
tři sta
400
čtyři sta
500
pět set
600
šest set
700
sedm set
800
osm set
900
devět set
1,000
tisíc
2,000
dva tisíce
3,000
tři tisíce
4,000
čtyři tisíce
5,000
pět tisíc
6,000
šest tisíc
7,000
sedm tisíc
8,000
osm tisíc
9,000
devět tisíc
10,000
deset tisíc
100,000
sto tisíc
1 million
milión
2 million
dva milióny
3 million
tři miliónů
4 million
čtyři miliónů
5 million
pět miliónů
6 million
šest miliónů
7 million
sedm miliónů
8 million
osm miliónů
9 million
devět miliónů
10 million
deset miliónů
1 billion
miliarda
once
jednou
twice
dvakrát